Η επίσκεψη αυτή δε θα πρέπει να αφορά μόνο την περιποίηση του έλκους αλλά να περιλαμβάνει και την αναλυτική αξιολόγησή του για το σχεδιασμό μας αποτελεσματικής θεραπευτικής στρατηγικής. Είναι απαραίτητο να παρέχεται και η εκπαίδευση τόσο του ασθενούς όσο και του περιβάλλοντός του πάνω στον καθαρισμό και περιποίηση του έλκους, τη σωστή εφαρμογή επιθεμάτων αλλά και την αδρή εκτίμηση της εικόνας του έλκους για τον έγκαιρο εντοπισμό σημείων και συμπτωμάτων που χρήζουν αντιμετώπισης από ειδικό. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να αποκτηθεί το αίσθημα της αυτοφροντίδας αλλά και η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης για τον έλεγχο της παθολογικής αυτής κατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον ασθενή είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω κάποιας εφαρμογής συμβουλευτικής εξ αποστάσεως (π.χ. τηλέφωνο, email, skype).