Παροχές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 203054-2012)

Ειδικά σε ότι αφορά τα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την υποστήριξη (πρόληψη- θεραπεία) ασθενών με χρόνια έλκη, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες του ΦΕΚ:

 • Αναλώσιμα υλικά για διαβητικούς (σελ. 46363)
 • Επιθέματα (σελ. 46364)
 • Είδη κολοστομίας (σελ. 46364)
 • Νοσηλεία σε: Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, χρονίων παθήσεων, ημέρας κλπ (σελ. 46367)
 • Χρήση αποκλειστικής/ού νοσηλεύτριας/τη (σελ. 46367)
 • Μεταφορά ασθενούς (σελ. 46368)
 • Προθέσεις άνω και κάτω άκρων (σελ. 46377)
 • Ειδικά υποδήματα και συσκευές αποφόρτισης για ασθενείς με διαβήτη (σελ. 46385)
 • Αεροστρώματα (σελ. 46386)
 • Ανυψωτικό μηχάνημα (σελ. 46386-46387)
 • Νοσοκομειακό κρεβάτι (σελ. 46387)
 • Προθέσεις σιλικόνης γα προθέσεις (σελ. 46393-46395)

ΕΟΠΥΥ: Απλοποίηση διαδικασιών χορήγησης αναλώσιμων υλικών για τους διαβητικούς (link)