Η νοσηλεία στο σπίτι αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων εκείνων, με βάση τις οποίες οι υπηρεσίες υγείας μεταφέρονται στα άτομα και στις οικογένειες στο χώρο που ζουν με αντικειμενικό σκοπό την διατήρηση, την προαγωγή και την αποκατάσταση της υγείας τους. Η νοσηλεία στο σπίτι βοηθά τα άτομα να αυξήσουν το επίπεδο ανεξαρτησίας, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις δυσμενείς επιδράσεις της αναπηρίας ή της αρρώστιας. Επιπλέον αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις στο νοσοκομείο, βελτιώνεται άμεσα η ποιότητα ζωής του ασθενούς και ελαττώνονται κίνδυνοι όπως οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ιδιωτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και κατ’ οίκον χειρουργικής εκτίμησης-θεραπείας για την Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Υπό κατασκευή

(για τις εταιρίες που επιθυμούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα παρακαλούμε να έρθουν σε επικοινωνία με το WoundCareLink)