Βασικός σκοπός της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΠΟΥΛΩΣΙΣ είναι η ολιστική και εξειδικευμένη υποστήριξη ασθενών με χρόνιο έλκος. Θα θέλαμε μέσα από αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα να δίνεται η δυνατότητα της δωρεάν και συνεχούς ενημέρωσης των ασθενών, των φροντιστών και συγγενών τους καθώς επίσης και των επαγγελματιών υγείας ή εταιριών για οτιδήποτε αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση του χρόνιου ή μη επουλώσιμου έλκους. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ενημερωτικές και όχι καθοδηγητικές, εξάγονται από επιστημονικώς τεκμηριωμένες πηγές και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ιατρική ή νοσηλευτική πράξη.