“η ίαση είναι θέμα χρόνου, αλλά μερικές φορές είναι και θέμα ευκαιριών”

Ιπποκράτης  (460−377 π.Χ.)

Κατευθυντήριες οδηγίες

Ο κάθε επαγγελματίας υγείας που σέβεται τον ασθενή αλλά και το λειτούργημα το όποιο έχει επιλέξει να υπηρετεί, θα πρέπει να στηρίζει κάθε φορά τις αποφάσεις και ενέργειές του στις καλύτερες διαθέσιμες πηγές δεδομένων.

Κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών

Ενημερωθείτε για θέματα σχετικά με το έλκος σας & βελτιώστε τις συνθήκες για ταχύτερη επούλωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον θεράποντά σας πριν ενεργήσετε.

Ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Συνεργασίας

Στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να περιοριστούν οι επιβαρυντικοί παράγοντες επούλωσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις πιθανότητες για πλήρη ίαση.

Δίκτυο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά περιστατικά

Παρουσιάζονται χρόνια έλκη με αναφορά στις υποκείμενες παθήσεις που επιδρούν αρνητικά στο μηχανισμό επούλωσής τους και γίνεται αξιολόγηση της θεραπευτικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε σε σχέση με την ολιστική διαχείριση του ασθενούς.

Κλινικά περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα