“η ίαση είναι θέμα χρόνου, αλλά μερικές φορές είναι και θέμα ευκαιριών”

Ιπποκράτης  (460−377 π.Χ.)

Κατευθυντήριες οδηγίες

Ο κάθε επαγγελματίας υγείας που σέβεται τον ασθενή αλλά και το λειτούργημα το όποιο έχει επιλέξει να υπηρετεί, θα πρέπει να στηρίζει κάθε φορά τις αποφάσεις και ενέργειές του στις καλύτερες διαθέσιμες πηγές δεδομένων.

Κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών

Ενημερωθείτε για θέματα σχετικά με το έλκος σας & βελτιώστε τις συνθήκες για ταχύτερη επούλωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον θεράποντά σας πριν ενεργήσετε.

Ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Επιθέματα επούλωσης

Κάθε επίθεμα αποτελεί από μόνο του μια τεχνολογία που συνδυάζει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του μηχανισμού επούλωσης. Η επιλογή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης και τεκμηρίωσης.

Επιθέματα επούλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά περιστατικά

Παρουσιάζονται χρόνια έλκη με αναφορά στις υποκείμενες παθήσεις που επιδρούν αρνητικά στο μηχανισμό επούλωσής τους και γίνεται αξιολόγηση της θεραπευτικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε σε σχέση με την ολιστική διαχείριση του ασθενούς.

Κλινικά περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα